Tipy a skúsenosti 03. 05. 2022

Nutnosť používať podnikovú kartu ukladá zákon, ide to ale výrazne zjednodušiť

"Práce v tejto oblasti pribudlo a hrozí nebezpečenstvo, že sa vytratí pravidelnosť a poriadok. V krajnom prípade môže kontrola, ktorá odhalí chyby, viesť k vysokej pokute pre dopravcu," vysvetľuje Lukáš Svoboda, marketingový manažér spoločnosti TLV s.r.o., ktorá sa špecializuje na monitorovanie vozidiel GPS DOZOR.

Údaje z karty vodiča a tachografu musí dopravca zodpovedne vyhodnotiť. Ak zistí pochybenie, priestupok alebo porušenie príslušných nariadení, musí situáciu aktívne riešiť s vodičom.

S cieľom výrazne zjednodušiť život dopravcov v tejto oblasti ponúka GPS DOZOR praktickú funkčnosť svojho systému. Zákazníci sa tak vôbec nemusia starať o kartu a dáta.

"Zálohovanie údajov tachografu nemusí prebiehať ručne vložením firemnej pamäťovej karty a čítačky do zariadenia, do ktorej sa údaje stiahnú. Pre majiteľov viacerých nákladných vozidiel to môže znamenať, že budú musieť obísť všetky nákladné vozidlá a opakovať ten istý postup niekoľkokrát. Taktiež sa musia sledovať povinné časové intervaly a viesť si podrobné záznamy. Existuje jednoducho priamejšia cesta - stačí využiť náš softvér, ktorý pracuje s dátami online a ukladá ich do cloudu," pokračuje Lukáš Svoboda. Dopravcovia môžu poslať podnikovú kartu priamo firme alebo si ju nechajú pri sebe, pripoja ju k svojmu počítaču a ponúkaný softvér ich údaje stiahne.

"Systém už v rámci samotného sledovania vozidla odosiela dáta do aplikácie GPS Dozor, takže preň nie je problém prenášať aj údaje z tachografu. Klient má potom dokonalý prehľad o tom, ktoré karty vodičov alebo kamióny boli stiahnuté a ktoré nie," uzatvára marketingový manažér.Karta podniku

Pamäťovú kartu podniku slúži prevádzkovateľom vozidla na sťahovanie dát z digitálneho tachografu. Konkrétne na ich autorizáciu, aby dáta mohla sťahovať iba oprávnená osoba. Karta nie je spojená s konkrétnym vozidlom, ale prevádzkovateľ ju používa pre všetky vozidlá, ktoré prevádzkuje.

Držiteľ karty je oprávnený používať iba kartu, ktorá:

- je vydaná na jeho osoby (fyzickej alebo právnickej)

- nie je vadná

- jej platnosť ešte neuplynula

- nebola nahlásená strata alebo krádež.

Držiteľ karty môže mať kariet viac, stačí si nechať vystaviť duplikát. To je užitočné napríklad vtedy, ak máte v celej krajine niekoľko pobočiek a nie je možné kartu medzi nimi prevážať, alebo pri vzdialenom sťahovaní tachografov.

Karta sa vydáva na obdobie maximálne 5 rokov a musí sa uchovávať tak, aby nedochádzalo k jej mechanickému alebo tepelnému poškodeniu (napr. vo vhodnom puzdre).

Žiadateľ o vydanie karty je:

- fyzická alebo právnická osoba, ktorá je dopravcom prevádzkujúcim nákladné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony a autobusy, ktorých prevádzka sa musí monitorovať pomocou digitálneho tachografu.

- Právnickú osobu môže zastupovať fyzická osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom, členom jej štatutárneho orgánu alebo jej zástupcom.

Kartu je možné vydať na ktoromkoľvek obecnom úrade obce s rozšírenou pôsobnosťou a jej vybavenie trvá 15 dní.

Více informací najdete na:

https://www.digitalnytachograf.sk

https://www.cesmad.sk/karty-vodicovGPS DOZOR pomáha:

- stiahnuť dáta online v pravidelných intervaloch a uložiť všetky údaje do systému za účelom ďalšej analýzy.

- pracovať efektívne a šetriť čas - nebude už nutné získavať údaje ručne a pre každé vozidlo (napr. odpadne zvolávanie vozidiel do depa len kvôli práci s údajmi).

- vyhnite sa vysokej pokute - náš systém funguje, všetko monitorujeme a neustále poskytujeme úplný prehľad o používaní vozidla v aktuálnom a minulom čase.

Ponúkame dve riešenia:

1. Firemnú kartu môžete mať pri sebe a vložiť ju do čítačky firemných kariet, ktorú Vám poskytne GPS DOZOR. Čítačku potom pripojíte k počítaču/banke, ktorá musí byť zapnutá a čítačka pripojená vždy, aj v noci. Softvér v počítači potom bude dáta pravidelne sťahovať.

2. O podnikovú kartu sa vôbec nemusíte starať, stačí ju poslať našej firmy a my všetko zariadime.


Viac informácií nájdete na:

https://www.gpsdozor.sk/stahovanie-tachografu-s-gps-dozorom.html

Chcete sa na niečo opýtať?
Alebo zadarmo otestovať naše riešenie?

Nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám.