Kalendár knihy jázd

Kým v iných systémoch sledovania vozidiel je porovnávanie jednotlivých automobilov alebo strojov zložité, v našej aplikácii je to otázka niekoľkých kliknutí. Vďaka premyslenému kalendárovému zobrazeniu v knihe jázd si overíte situáciu jediným pohľadom.

Výhody kalendára knihy jázd

  • Okamžitý prehľad o všetkých vozidlách a jazdách na jednom mieste
  • Denné, týždenné, mesačné zobrazenie
  • Prehľad o počte najazdených km aj dobe jázd
  • Ľahká kontrola činnosti a odvedenej práce

Prehľad o vozidlách, vodičoch, trasách, tankovaní... ...skrátka o všetkom, čo potrebujete vedieť.

V kalendári ľahko skontrolujete činnosť všetkých vozidiel v určitom časovom úseku. V okamihu porovnáte prejdené vzdialenosti alebo čas výjazdu vozidiel. Hneď viete, kto začína prácu v dohovorenej dobe a kto má meškanie, kto svoje cesty preťahuje a kto vie naopak pracovať efektívne.

V prípade konkrétneho dňa vidíte detailný rozpis všetkých jázd pri vašich vozidlách, týždenné zobrazenie ukáže vozidlá v prehľadnej tabuľke s počtom najazdených kilometrov. Mesačný prehľad ukazuje, kedy bolo aké vozidlo v prevádzke. Záleží teda len od vás, do akej miery podrobné informácie vyžadujete.

Prehrať video
Rail Cargo

Ťahače pod dozorom

“Systém nám uľahčil pracovné postupy a zjednodušil celkovú komunikáciu. Presne určuje pozíciu našich ťahačov…”

Miroslav Fagan,

Manager of Container Terminals

Znížiť náklady je jednoduchšie, než sa zdá

Kontakt

Popíšte nám svoje potreby

Ponuka

Pripravíme vám návrh riešenia

Montáž

Odborne nainštalujeme potrebnú techniku

Sledovanie

Máte plnú kontrolu nad svojím vozovým parkom

Chcete sa na niečo opýtať?
Alebo zadarmo otestovať naše riešenie?

Nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám.