Tipy a skúsenosti 19. 02. 2024

Cestnym kontrolám a inšpekciám v priestoroch dopravcov sa nevyhne nikto. Buďte pripravení!

Kontrola? Šťastie praje pripraveným! Nejde len o dodržiavanie pravidiel, ale aj o to, aby ste mali všetky doklady a podklady, evidenciu, záznamy, súbory a dokumenty v poriadku.

Ako určite sami dobre viete, nákladnú dopravu upravuje veľké množstvo predpisov a pravidiel. Všetci by sme si priali, aby ich bolo menej, ale realita je jednoducho taká, aká je.

Keď sa vaša spoločnosť, vozidlá alebo vodiči stanú predmetom kontroly, otvorí sa veľký priestor - pretože veľa pravidiel znamená veľa potenciálnych závažných, veľmi závažných a najzávažnejších porušení.


Čo je potrebné, aby bolo v poriadku?


  • - Doklady
  • - Hmotnosti
  • - Rozmery

to všetko sa pozorne sleduje. Čas jazdy, prestávok a odpočinok sa musia dodržiavať a zaznamenávať do tachografu. Záznamy musia byť archivované a na požiadanie predložené v bezchybnom stave.


Sťahujte a archivujte DDD súbory z tachografov

Údaje z digitálnych tachografov by mal sťahovať a ukladať dopravca. Sťahovať je možné vykonávať ručne alebo automaticky a na diaľku pomocou systému na sledovanie vozidiel.

Systém GPS Dozor ponúka možnosť sťahovať tachografy na diaľku. Údaje sa dajú prehľadne vizualizovať a ďalej s nimi pracovať, ale zostanú aj v úložisku aplikácie v surovom stave a možno ich na požiadanie stiahnuť len v prípade kontroly. Nie je problém stiahnuť jedným kliknutím všetky súbory pre všetkých vodičov a vozidlá celej spoločnosti za posledných 12 mesiacov.


Evidencia porušení

Okrem sledovania pohybu vozidla a monitorovania tankovaniaalebo nákladu dokáže GPS Dozor evidovať aj porušenia predpisov vodiča v súlade s nariadením (ES) č. 561/2006.Všetky porušenia u jednotlivých zamestnancov tak vidíte ako na dlani, prehľadne a jasne.  

inspekcia, cestna kontrola, analyza prestupku, kontrola tachografu, data tachografu, digitalni tachograf

Reporty a analýzy

Sledovanie vozidiel nie je len o monitorovaní pohybu, dobu jazdy alebo spotreby. Množstvo zaznamenaných podrobných údajov môžete využiť pre rôzne správy a analýzy.Knihy jázd, prekročenie hraníc, cestovné náhrady (diéty), hodnotenie hospodárnosti jazdy jednotlivých vodičov, reporty priestupkov, podklady pre mzdy alebo odmeny - vďaka možnosti tvorby vlastných reportov je len na vás, na čo svoje údaje využijete

Chcete sa na niečo opýtať?
Alebo zadarmo otestovať naše riešenie?

Nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám.