Novinky v systéme 11. 09. 2017

Evidencia spotreby pohonných hmôt a tankovaní a taktiež zabránenie krádeži paliva. Systém pre sledovanie vozidiel nie je len monitorovanie pomocou GPS.

Žerie vás  palivo vašej flotily? Presne viete, nielen koľko to žere, ale aj kto vám to berie.


Fleet management tvorí z veľkej časti starosti s pohonnými hmotami. Koľko, kde, aké a za koľko. Sleduje sa nákupná cena a optimalizuje sa spotreba. A tiež sa zisťuje, kde to "tečie". Na túto prácu môžete využiť systém pre satelitné sledovaní vozidiel GPS Dozor, ktorý s PHM vie pracovať do detailu.


Systém GPS Dozor zaznamenáva rôzne údaje o prevádzke vozidla. Okrem pozície vozidla meria aj jeho rýchlosť a iné veličiny, automaticky vyplňuje knihu jázd a iné reporty a tiež kontroluje, či sa auto "nestratilo". Portfólio zahŕňa aj správu PHM: evidencia tankovania a spotreby alebo stráženie najnižšej ceny pohonných hmôt.


Evidencia tankovania – ide to ručne aj automaticky


Pre každé vozidlo v systéme môžete mať evidenciu tankovania. Môžete ručne zadávať každé doplnenie paliva (z tankovacích lístkov) alebo použiť funkciu importu dát z bežných palivových kariet (CCS, Shell, OMV, Benzina atď.).


Záznamy o tankovaní sa prehľadne zobrazujú v knihe jázd. Môžete vidieť množstvo, cenu a samozrejme aj polohu tankovania. Vďaka tomu máte informácie o cene paliva na jednotlivých bodoch trasy alebo na konkrétnom území, ktoré môžete vziať do úvahy pri optimalizácii nákladov na pohonné hmoty.Spoľahlivé sledovanie spotreby ...


Dáta z tankovania vie systém GPS Dozor ďalej spracovať. Z prevádzkových údajov vozidla a z vlastností daného modelu vozu vyhodnocuje reálnu spotrebu podľa profilu trasy a štýlu jazdy. (Pre úplne presné meranie môžeme GPS lokátor napojiť priamo na CAN zbernicu vozidla.)

Čísla o spotrebe sú k dispozícií ku každej jednotlivej jazde. Stačí si rozkliknúť detail v knihe jázd a vidíte objem spotrebovaných PHM  a ich cenu. Je ale možné zistiť taktiež priemernú spotrebu vozidla za ďalšie, užívateľom vymedzené obdobie (za deň, mesiac, štvrťrok apod.).


... vám ušetrí nepríjemné prekvapenia


Okrem prehľadnej evidencie a práce s dátami o spotrebe sa systém GPS Dozor hodí taktiež pre zisťovanie a prevencií krádeže paliva, ktoré patria medzi častý zlozvyk niektorých zamestnancov.


Vďaka tomu, že systém automaticky vyhodnocuje každú jazdu, je odhalenie nezrovnalostí medzi objemom tankovania a spotrebou len otázkou času.


Spolu s funkciou identifikácie vodiča je určenie konkrétneho vinníka za únik paliva hračkou. Oveľa väčší dopad než chytenie zlodeja má však samotná informácia o tom, že služobné vozidla sú pod dozorom systému, ktorý krádeže paliva kontroluje. Preventívny účinok a s ním spojené úspory sa väčšinou ukážu ihneďReporty a štatistiky                      


Pokročilá práca s dátami je pre systém GPS Dozor samozrejmosťou. Prednastavené aj užívateľské zostavy ponúkajú mnoho možností informácie reportovať, tlačiť alebo exportovať do aplikácií tretích strán.


Vďaka vysokému početnému výkonu našich serverov je možné spracovávať dáta o pohybu vozidiel a ich spotrebe i na celé roky dozadu, napríklad pre celú vašu flotilu naraz. Systém všetko spracuje na pozadí, zatiaľ sa vy môžete venovať svojím bežným činnostiam s aplikáciou.

Chcete sa na niečo opýtať?
Alebo zadarmo otestovať naše riešenie?

Nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám.