Sme online! Napíšte nám.
Operator
Kontaktujte nášho špecialistu
Note

Základné informácie o elektronickej knihe jázd

Elektronická kniha jázd vám prinesie hneď niekoľko výhod. Budete vždy vedieť, kde se vaše vozidlá nachádzajú, získate zľavu na poistení a hlavne ušetríte čas a vaše peniaze. S GPS lokátorom vo vozidle, online systémom sledovania vozového parku a elektronickej knihe jázd budete mať viac času na to, čo váš živí. Koniec vyčerpávajúceho ručného vypisovania knihy jázd je však len zlomok výhod, ktoré náš systém sledovania vozidiel prináša malým, ale aj veľkým firmám zo všetkých oborov podnikania.

V našom systéme Elektronická kniha jázd PREMIUM môžete v reálnom čase sledovať pohyb všetkých vozidiel na mape, dohliadať na tankovanie a spotrebu paliva, sledovať podrobné štatistiky o prevádzke vozidiel, identifikovať vodiča a prepínať medzi súkromnou a služobnou jazdou, alebo zamestnancom vymedziť oblasť pôsobenia či pohybu.

Výpisy z elektronickej knihy jázd je možné exportovať do rôzných formátov súborov, alebo sprístupniť viacerým užívateľom. Sledovanie histórie prevádzkových dát je samozrejmosťou. Naša elektronická kniha jázd je bez výhrad akceptovaná finančnými úradmi.

Súčasťou systému elektronickej knihy jázd je i aplikácia pre smartphony, vďaka ktorej je sledovanie automobilov skutočne mobilné.

Chcem vyskúšať knihu jázd
ZDARMA
infografika
Úvodný prehľad vozidiel v elektronickej knihe jázd. Kalendárové zobrazenie elektronickej knihy jázd. Denné zobrazenie elektronickej knihy jázd.

Elektronická kniha jázd - základné parametre:

  • > rozlíšenie typu jazdy (súkromná x služobná)
  • > čas zahájenia a ukončenia jazdy
  • > miesto zahájenia a ukončenia jazdy
  • > prejdená vzdialenosť
  • > účel jazdy či poznámka k jazde
  • > stav tachometru
  • > tankovanie (manuálne, z tankovacích kariet)
  • > priradenie vodiča k jednotlivým vozidlám
  • > prepínanie merania vzdialenosti alebo času (motohodiny pri pracovných strojoch)